Tuesday, September 23, 2008

Kumpulan Muzikal Pengakap

PROJEK: Kumpulan Muzikal Pengakap
PROGRAM: Bangsar Minors (B-minor)


Logo rasmi Bangsar Minors

ABSTRAK PROJEK
Projek Kumpulan Muzikal Pengakap ini adalah sebuah projek Pengakap Daerah Lembah Pantai dengan sokongan Majlis Pengakap Negeri WP Kuala Lumpur. Dengan adanya korikulum tambahan dalam bidang muzik ini, ia mampu menarik perhatian Pengakap Muda & Remaja yang berkecenderungan ke arah aliran hiburan, menjadikan latihan muzik mereka bermatlamat dalam persediaan untuk membuat pertunjukan secara berstrategi. Memberi peluang mereka mendendang dan mengalunkan lagu dan muzik berirama kontemporari dalam masa yang sama mempengaruhi mereka menerima latihan dalam menguasai lagu-lagu tradisional, patriotik, lagu pengakap dsb. Memilih lagu-lagu yang sesuai dan pelbagai rentak dan memberi kebebasan kepada mereka membangunkan kreativiti dengan mengubah lirik menjadi lagu pengakap. Dengan usaha ini, pengakap daerah Lembah Pantai akan mendapat kelebihan dalam menjalankan majlis-majlis peringkat daerah dan berkebolehan untuk menguruskan pertunjukan hiburan. Muzik juga di gunakan sebagai elemen untuk menaikkan keyakinan dan moral seseorang atau dalam bentuk berkumpulan. Projek Muzikal ini akan di jalankan dalam enam fasa dan latihan akan di jalankan sebulan 2 kali pada hujung minggu. Kekerapan latihan subjek kepada keperluan dan keadaan.

B-minor semasa bertugas sebagai kugiran persembahan di
Kempori Muhibbah Kuala Lumpur 2007

OBJEKTIF PROJEK
Kumpulan muzikal ini di tubuhkan atas dasar untuk menggalakkan para pelajar ini memahami kepentingan pelajaran dari aspek pendidikan yang tidak formal. Dengan adanya latihan pendidikan dalam bentuk ini, menjadi perhatian pihak Pengakap daerah untuk meningkatkan tahap pencapaian ahli kumpulan dalam mata pelajaran di sekolah terutama mata pelajaran matematik dan bahasa inggeris. Latihan yang di berikan dalam kumpulan muzikal ini juga bertujuan untuk memberi panduan pendidikan muzikal secara berkesan dan dalam keadaan yang terkawal serta selamat. Ini mampu mencegah pelajar-pelajar daripada mendapat sumber kependidikan dari pihak yang tidak bertanggungjawab dan penglibatan yang tidak sihat.

Untuk menyediakan program berkualiti untuk para ahli dengan kadar perbelanjaan yang rendah tanpa membebankan ibubapa/penjaga. Ahli kumpulan di beri galakan untuk berjimat cermat dalam setiap perbuatan. Membina saluran berpanduan untuk pelajar-pelajar yang berkecenderungan tinggi dalam seni muzik.

PERANAN PROJEK
Sebagai elemen sokongan dalam pendidikan sains sosiologi dalam konteks perhubungan awam dan menyentuh aspek disiplin kemasyarakatan. Menggunakan kecenderungan minat terhadap muzik sebagai bukaan untuk memberi pendidikan tidak formal. Mengeksploit lagu-lagu terpilih sebagai pendekatan alternatif untuk para ahli mengusai bahasa Inggeris. Memberi pendedahan mengenai sains dan matematik dalam keharmonian muzik.

RASIONAL
Muzik dengan atau tanpa nyanyian telah lama di gunakan dalam kesenian untuk menyampaikan mesej dalam bentuk penghayatan audio. Muzik membentuk keperibadian pendengar dan membentuk disiplin pengamal seninya. Pendedahan kepada genre muzik yang sesuai dapat membentuk keperibadian seseorang dan mempengaruhi tingkahlaku dan amalannya.

No comments:

Post a Comment

Do leave a comment. If you hate me... leave two.