Thursday, January 1, 2009

Latihan Pengakap Kanak-Kanak Di KDM

Kelas Dataran Merdeka (KDM) tidak menyediakan latihan dan perjumpaan mingguan untuk Pengakap Kanak-Kanak kerana kelas ini memberi fokus kepada unit dibawah jagaan tanggungjawab saya iaitu Unit Pengakap Muda & Remaja. Secara tidak langsung saya juga bertanggungjawab untuk memberi latihan bagi calon-calon Pengakap Raja.

Unit Pengakap Muda = 13 tahun ~ 15 tahun
Unit Pengakap Remaja = 16 tahun ~ 17 tahun

Dalam bentuk perjumpaan di kelas, kedua-dua unit ini mempunyai sistem yang hampir serupa seperti istiadat bendera dan sistem berpatrol dan ini membolehkan saya mengendalikannya serentak dalam latihan.

Pengakap Kanak-Kanak pula mengamalkan istiadat Laung Agung dan menggunakan sistem sekawan dan skima latihannya juga jauh berbeza. Melainkan ada pemimpin yang sukarela dan berkemampuan dari segi masa untuk mengendalikan aktiviti tersebut di kelas saya.

Untuk tahun 2009, sudah ada ibubapa yang akan menghantar anak mereka seorang Pengakap Kanak-Kanak untuk belajar di KDM kerana dua anak perempuannya sudah pun menjadi peserta KDM sejak 2008.

No comments:

Post a Comment

Do leave a comment. If you hate me... leave two.